> Cennik

Zapoznaj się z cennikiem

> Cennik dla Użytkowników Giełdy Transportowej Spedimo obowiązujący od dnia 1.12.2022 r.

Abonament

2 konta w cenie abonamentu

229 zł

netto / miesiąc

Dostęp

do aplikacji mobilnej Spedimo

0 zł

netto / miesiąc

Opłata

za dodatkowe aktywne konto*

45 zł

netto / miesiąc
*Opłata zostanie naliczona za 3-cie i każde kolejne konto dodatkowe aktywne w danym okresie rozliczeniowym.