>

Wyzwania Polskiego Transportu Drogowego – najnowsze dane

Ostatnia dekada przyniosła dynamiczny rozwój sektora transportu drogowego w Polsce, jak sugerują dane udostępnione przez Macieja Wrońskiego, prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Wzrost ten był imponujący, wzrastając o 6 proc., zatrudnienie w sektorze przewozów osiągnęło około 600 tys. pracowników, a wynagrodzenia rosły nawet o 58 proc., co przewyższało średnią dla całej gospodarki. Jednakże, mimo tych sukcesów, sektor ten boryka się z licznymi wyzwaniami, jakie zaczęły się nasilać już w 2023 roku.

Wyzwania dla Sektora Transportu Drogowego

Skutki dla Gospodarki

Wymagane Działania

W obliczu tych wyzwań, sektor transportu drogowego wymaga natychmiastowych działań ze strony władz. Organizacje przewoźników wysuwają następujące propozycje:

Podsumowanie

Sektor transportu drogowego w Polsce stoi obecnie w obliczu licznych wyzwań, które zagrażają jego stabilności. Działania podejmowane przez władze powinny być szybkie i zdecydowane, aby zapobiec pogłębianiu się kryzysu i utracie znaczenia polskich przewoźników w Europie. Inwestycje w stabilizację sektora transportowego są kluczowe dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski.